Blog – Nơi chia sẻ thông tin và góc nhìn đa chiều về lĩnh vực CNTT, IoT và Industry 4.0

28 Th6

Internet of Things là gì và nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta như thế nào?

Có những thuật ngữ thông dụng mới xuất hiện và mất đi mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta, và “Internet of Things” chỉ là một trong những ý tưởng gần đây mà người ta cảm thấy hào hứng. Tuy nhiên, thuật ngữ này tự bản thân nó có một chút mơ hồ và […]

28 Th6

Internet of things (IoT) là gì

Thuật ngữ ” Internet of things”( viết tắt là IOT) xuất hiện ngày càng nhiều và thu hút không ít sự quan tâm chú ý của thế giới công nghệ. IoT được dự đoán sẽ sự bùng nổ trong tương lai sẽ có tác động mãnh mẽ tới cuộc sống, công việc và xã hội […]

15 Th3

Hệ thống điện thông minh – Smart Grid là gì?

Hệ thống điện thông minh (Smart Grid) là hệ thống điện có sử dụng các công nghệ thông tin và truyền thông để tối ưu việc truyền dẫn, phân phối điện năng giữa nhà sản xuất và hộ tiêu thụ, hợp nhất cơ sở hạ tầng điện với cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc. Có thể coi hệ thống điện thông minh gồm có hai lớp: lớp 1 là hệ thống điện thông thường và bên trên nó là lớp 2, hệ thống thông tin, truyền thông, đo lường.

.