Chuyên mục: Năng lượng thông minh

30 Th9

SMCS – Video giới thiệu và demo phần mềm quản trị

Smart monitoring and Cotrolling System (SMCS) là giải pháp công nghệ trên nền tảng IoT được nghiên cứu và phát triển bởi Pente Technologies. Với nhiều ứng dụng khác nhau như Nhà ở thông minh, Văn phòng thông minh, Hệ thống năng lượng thông minh,… giải pháp SMCS hỗ trợ vận hành và quản trị […]

17 Th7

Năng lượng thông minh: Sử dụng IoT và AI trong cuộc chiến giảm thiểu lãng phí và tăng lợi nhuận

Quản lý chống lãng phí và giảm thiểu năng lượng sử dụng đã trở thành một điều cần thiết cho các tổ chức và doanh nghiệp muốn nâng cao hình ảnh của họ trong cộng đồng và xã hội. Một điều rõ ràng rằng, chiến lược sử dụng năng lượng xanh  là một mục tiêu […]

28 Th6

10 công nghệ đưa Internet of Things đến gần cuộc sống hơn

Internet of Things (IoT) là khái niệm được nhắc nhiều trong vài năm qua, tuy nhiên không phải ai cũng quen thuộc và biết nó là gì. 10 công nghệ dưới đây đang góp phần đưa IoT trở nên quen thuộc hơn với mọi người. Quản lý năng lượng thông minh Quản lý năng lượng […]

15 Th3

Hệ thống điện thông minh – Smart Grid là gì?

Hệ thống điện thông minh (Smart Grid) là hệ thống điện có sử dụng các công nghệ thông tin và truyền thông để tối ưu việc truyền dẫn, phân phối điện năng giữa nhà sản xuất và hộ tiêu thụ, hợp nhất cơ sở hạ tầng điện với cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc. Có thể coi hệ thống điện thông minh gồm có hai lớp: lớp 1 là hệ thống điện thông thường và bên trên nó là lớp 2, hệ thống thông tin, truyền thông, đo lường.

.