Sensor

1. Cảm biến nhiệt độ
Model: SPENSS01TW
2. Bộ phát hiện chuyển động
Model: SPENSS01MW
3. Cảm biến nhiệt độ – độ ẩm
Model: SPENSS02THW
4. Cảm biến nhiệt độ – độ ẩm – CO2
Model: SPENSS03THAW
5. Cảm biến nhiệt độ – độ ẩm
– chuyển động
Model: SPENSS03THMW
6. Cảm biến bụi – ánh sáng – chuyển động
Model: SPENSS03DLMW
SKU: SPENSS01TW, SPENSS01MW, SPENSS02THW, SPENSS03THAW, SPENSS03THMW, SPENSS03DLMW Categories: , , Tag:

Description

 1. Cảm biến nhiệt độ
  Model: SPENSS01TW
  Nguồn: 5VDC/2A
  Dải nhiệt độ đo: -15°C đến 100°C
  Sai số 1%
  Giao diện điều khiển Web mini: Tổng hợp dữ liệu đo nhiệt độ.
  Wifi: PA +25dBM, chuẩn 802.11b/g/n.
 2. Bộ phát hiện chuyển động
  Model: SPENSS01MW
  Nguồn: 5VDC/2A
  Khoảng cách phát hiện: 1cm – 10m
  Giao diện điều khiển Web mini: Tổng hợp dữ liệu di chuyển.
  Wifi: PA +25dBM, chuẩn 802.11b/g/n.
 3. Cảm biến nhiệt độ – độ ẩm
  Model: SPENSS02THW
  Nguồn: 5VDC/2A
  Dải nhiệt độ đo: -40 đến 124°C
  Sai số +/- 4°C
  Dải đo độ ẩm: 0 đến 100% RH
  Sai số +/- 4,5% RH
  Giao diện điều khiển Web mini: Tổng hợp dữ liệu đo nhiệt độ, độ ẩm.
  Wifi: PA +25dBM, chuẩn 802.11b/g/n.
 4. Cảm biến nhiệt độ – độ ẩm – CO2
  Model: SPENSS03THAW
  Nguồn: 5VDC/2A
  Dải nhiệt độ đo: -40 đến 124°C
  Sai số: +/- 4°C
  Dải đo độ ẩm: 0 đến 100% RH
  Sai số: +/- 4,5% RH
  Dải đo CO2: 0 – 9.999 ppm
  Sai số: 1%
  Giao diện điều khiển Web mini: Tổng hợp dữ liệu đo nhiệt độ, độ ẩm.
  Wifi: PA +25dBM, chuẩn 802.11b/g/n.
 5. Cảm biến nhiệt độ – độ ẩm – chuyển động
  Model: SPENSS03THMW
  Nguồn: 5VDC/2A
  Dải nhiệt độ đo: -40 đến 124°C
  Sai số: +/- 4°C
  Dải đo độ ẩm: 0 đến 100% RH
  Sai số: +/- 4,5% RH
  Khoảng cách phát hiện chuyển động: 1cm – 10m
  Giao diện điều khiển Web mini: Tổng hợp dữ liệu đo nhiệt độ, độ ẩm và di chuyển.
  Wifi: PA +25dBM, chuẩn 802.11b/g/n.
 6. Cảm biến bụi – ánh sáng – chuyển động
  Model: SPENSS03DLMW
  Nguồn: 5VDC/2A
  Khoảng cách phát hiện chuyển động: 1cm – 10m
  Dải đo nồng độ bụi: 0 – 0,2 mg/m3
  Dải đo cường độ sáng: 1 – 65535 lux
  Phát hiện khói bụi.
  Giao diện điều khiển Web mini: Tổng hợp dữ liệu di chuyển.
  Wifi: PA +25dBM, chuẩn 802.11b/g/n.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sensor”

Your email address will not be published. Required fields are marked *